Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lâm Quang Ái
Giới tính Nam
Website https://quangai2007.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Duyệt
Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Phạm Xuân Yên, Trần Thúy Hồng
Đã đưa lên 1196 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2478 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 559 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 67426 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

phan mem new

phần mềm hay đây