Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Dien Tuyet
Giới tính Nữ
Website https://dientuyet.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng
Quận/huyện Thành phố Sóc Trăng
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Xác thực bởi Hoàng Diệu, Thái Minh Túc
Đã đưa lên 653 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1231 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 14 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 38816 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

phan mem new

phần mềm hay đây