Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Việt Thao
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị THPT QX3- VPTĐTH
Quận/huyện Thành phố Thanh Hóa
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Giới thiệu Tôi nguyên là GV- HPCM THPT QN- ĐN; GV- BT ĐT THPTQX3-TH. Hiện nay CVC VP. Tỉnh đoàn TH.
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 12459 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 977 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 653510 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

phan mem new

phần mềm hay đây